Нашите марки

Producent narzędzi

Основната линия на продуктите ни. Cтараем се да акцентираме поддържане на изгодни цени, при спазване на удовлетворително качество.

Narzędzia wysokiej jakości

DRAUMET Линия на инструменти, предназначена за специални задания. Съответен подбор на употребените при производството материали е причина за това, че продуктите от тази серия най-често се прилагат при специалистични работи и навсякъде, където се изисква повишена якост на инструментите.

producent narzędzi ręcznych

 

producent narzędzi ogrodowych